Postup zálohy programov na USB Openbox S2-S3mini

Postup zálohy naladených programov na USB :

  • Zasuňte USB kľúč formátu FAT 32 alebo NTFS do USB portu Openboxu.
  • Prejdite do menu/inštalácia/Databáza USB Backup

1 2

 

 

 

 

  • zobrazí sa Vám USB kľúč označený ako Uda1 potvrdíte ho tlačidlom OK. Zobrazia sa Vám zložky ktoré máte na USB kľúči(v prípade že nie je prázdny).
  • stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači (Nový súbor) tým sa Vám zobrazí virtuálna klávesnica pomocou ktorej zadáte ľubovoľný názov súboru do ktorého sa zoznam programov uloží.

3

 

4

 

  • v mojom prípade som zadal názov súboru pre uloženie zoznamu programov setting.
  • Po zadaní názvu súboru stlačte zelené tlačidlo diaľkového ovládača (Ulož). Tým sa Vám Zoznam programov uloží do súboru a na USB pribudne súbor so zálohou zoznamu programov v mojom prípade je to súbor setting.wdb.

5

6

 

Postup obnovy programov z USB:

  • Zasuňte USB kľúč so zálohovaným súborom zoznamu programov
  • prejdite do menu menu/inštalácia/Databáza USB Aktualizácia
  • Nájdite súbor so zálohou a potvrďte ho tlačidlom OK.

7