Launcher sa zasekáva pri listovaní kanálov, veľmi často

as4k ci pro
Launcher sa zasekáva pri listovaní kanálov, veľmi často.. nepomohlo ani setup do FW, ktorý tu ponúkate a opätovný upgrade…
čo poradíte ďalej…

Dobrý deň.

Doporučujeme  prečistiť flash, buď podržať dlho tlač. MENU – stlačiť červené tl., čím sa vymažú všetky spustené aplikácie, alebo dať prijímač do výrobných nastavení, prípadne zmeniť verziu softvéru.