Bolo by možné mi poslať Manuál programovania diaľkového ovladača v slovenčine?

Openbox AS4K CI Pro
Dobrý deň, bolo by možné mi poslať Manuál programovania diaľkového ovladača v slovenčine? Ďakujem.

Dobrý deň.

Programovanie ovládača pre TV

Ak chcete pripojiť ovládač od prijímača k televízoru , musíte urobiť nasledovné:

– Stlačte a podržte tlačidlo STB na ovládači, zatiaľ čo červená kontrolka prestane blikať (asi 5 sekúnd).

Trvalé svietenie indikátora indikuje, že diaľkový ovládač je v tréningovom režime.

– Stlačte tlačidlo, ktoré chceme naprogramovať ( TV, alebo SOURCE )

Červená kontrolka začne blikať pomaly (diaľkové ovládanie je pripravené prijímať príkazy na tréning)

Nasmerujte diaľkový ovládač televízora na ovládač od prijímača a stlačte príslušné tlačidlo ( POWER, alebo SOURCE )

Tri rýchle zablikania svedčia o úspešnom výcviku tlačidiel.

15