Akým spôsobom môžem využiť Micro SD kartu v prijímači OPENBOX AS4K CI?

OPENBOX AS4K CI
akým spôsobom môžem využiť použitie Micro SD karty v prijímači. Po vložení do prijímača sa zrejme naformátovala takým spôsobom, že ju na PC neviem načítať (jej obsah). Chcel by som si tam napr. nahrať zoznam kanálov, prípadne nejakú hudbu, filmy…, karta má 16GB.
Dobrý deň.
SD kartu si naformátujte (môžete aj v PC) na formát NTFS a nakopírujte si na SD kartu súbory hudbu/fotky/filmy/videa. Kartu vložte do Openboxu a môžete smelo prehrávať aj na SD karte formátu NTFS , prijímať nemá problém stýmto formátom a kartu môžete používať aj v PC a iných zariadeniach.
Taktež môžete aj nahrávať na SD kartu.