Ako spustím – otvorím zoznam iptv?

Openbox sx6
Chcel by som sa spýtať ako spustím – otvorím zoznam iptv. Nainštaloval som ho z USB cez Prenos dáta – užívateľské dáta. Mám nový SW 3.02.75 (CI+).
Skúšal som to cez menu – IPTV+ ale tak to nejde.
Dobrý deň.
IPTV sa neinštaluje cez prenos uživateľských dát. Cez toto sa prenesú iba uložené systémové nastavenia a setting.
Stiahnutie
V tejto položke si môžete online upgradovať firmvér prijímača, inštalovať pluginy a aj doinštalovať nové OTT služby (Freetv+) , internetové TV , rádia a RSS stránky.  Po nainštalovaní reštartujte prijímač (vyp. a zap).

Screenshot-22-11-2014-09-27-37 

Screenshot-22-11-2014-09-28-07 Screenshot-22-11-2014-09-28-20 Screenshot-22-11-2014-09-28-29