Ak dávam FW 2.2.7 po chvíľke inštalovania napíše ERORR

AS2 HD
 Stale keď triedim kanály a ukladám si ich podľa svojho výberu, tak sa mi zastaví plugin XcamClient2. Musím ho nanovo spustiť aj keď ho mám zapnutý a je v režime AUTO. Taktiež často mi zamrzne celý box a vyhodí hlášku launcher prestal pracovať. Niekedy ho musím vypnúť až zo siete, lebo nereaguje na nič. FW mám nainstalovaný 2.2.0, ak dávam 2.2.7 po chvíľke inštalovania napíše ERORR a restartne box. Čo sa dá s tým spraviť?
Dobrý deň.
Po každej inštalácii nového FW treba previesť reset prijímača do výrobných nastavení!
Preveďte reset  prijímača do výrobných nastavení a skúste znovu inštaláciu najnovšieho FW FAC.OPENBOX.AS2-HD.FULL.v2.2.7-r10581. 
Ak Vám to robí pri inštalácii cez USB tak použite iný USB kľúč alebo ho naformátujte na FAT32 a potom naň nakopírujte FW a nainštalujte ho. Prípadne použite online inštaláciu FW. Po nainštalovaní FW treba previesť reset prijímača do výrobných nastavení!
Vami spomínané problémy oznámime výrobcovi.